Kullanım Sözleşmesi | Yedihome Villa Kiralama

image

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1.    TARAFLAR VE AMAÇ 

1.    İşbu kullanım sözleşmesi (“Sözleşme”) yedihome.com adresinde (veya Yedihome tarafından belirlenecek diğer adres ve/veya mobil uygulamaları) (“İnternet Sitesi” ve “Mobil Uygulama”)  ilan edilen gayrimenkulü kiralayan (“Müşteri”) ile yedihome.com sahibi olan “Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Remel Plaza No:23 D:106 Muratpaşa Antalya” (“Yedihome”), Müşteri ile birlikte, müştereken, “Taraflar”, ve bunlardan her biri ayrı ayrı “Taraf”) akdedilmiştir. 

2.    KONU VE AMAÇ 

1.    İşbu Sözleşme’nin konusu ve amacı Kullanım Sözleşmesi ile siteye üye olan Müşteri’in, villayı/daireyi kiraya veren kişilerin ilanlarının yayınlandığı internet sayfası ve mobil uygulamaların (“Yedihome.com”) sahibi Yedihome ile arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. 

3.    TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1.    Yedihome.com kapsamında, Müşteri’ye (i) Yedihome.com üzerinden ilan edilen villaların/dairelerin görüntülenmesi, (ii) Yedihome.com üzerinden villalar/daireler için rezervasyon yapılması hizmetleri sunulmaktadır. Müşteri, bu kapsamda sunulan hizmetlerin hepsinden Kullanım Sözleşmesi’ne uygun olduğu müddetçe yararlanabilir.  

2.    Rezervasyon hizmeti kapsamında, Müşteri, Yedihome.com üzerinden Yedihome’un müdahalesine gerek olmaksızın rezervasyon yapabilecektir. Rezervasyonun tamamlanması için Yedihome, Müşteri’den kaparo ve / veya hasar depozitosu isteyecektir.  

3.    Müşteri, ilan görüntüleme ve rezervasyon hizmetlerinin sunulması esnasında sair mevzuata aykırı davranmayacağını, mevzuata aykırı davranmasından ötürü Yedihome’un doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarara ya da kar kaybına uğraması halinde bunu işleyecek yasal faizi ile birlikte tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4.    Yedihome.com kapsamında yer alan rezervasyonlar ile bu rezervasyonların iptali veya rezervasyon saatlerinin kiraya veren tarafından değiştirilmesi halinde, Müşteri’ye Yedihome.com’da kayıtlı bulunan iletişim bilgileri üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.  Müşteri, işbu bilgilendirme kapsamında değiştirilen rezervasyon saatini veya tarihini kabul etmesi halinde ilgili rezervasyonu belirlenmiş tarihe alınmış kabul edilecektir. Müşteri’nin değiştirilen rezervasyon tarihini kabul etmemesi veya rezervasyonun kiraya veren tarafından iptal edilmesi halinde Müşteri’ye ödemiş olduğu kaparo ve veya hizmet bedeli iade edilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Yedihome yalnızca Yedihome.com sağlayıcı olup, söz konusu rezervasyonlarda ya da rezervasyonların iptal ve değişiklik işlemlerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Müşteri, işbu durumu anladığını, rezervasyondan ya da rezervasyon iptali veya değişikliğinden doğan herhangi bir durumda Yedihome’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

5.    Müşteri’nin işbu Sözleşme’nin 3.2.maddesinde belirtilen hizmeti alması durumunda, rezervasyon yapıldıktan sonra rezervasyon iptalinin gerçekleştirilmesi ya da rezervasyon tarih ve saatinde villada/dairede bulunmaması gibi sadece kendisine atfedilecek nedenlerden ötürü hizmetin gerçekleşmemesi durumunda, Yedihome’a ödemiş olduğu hizmet bedelinin hiçbir şekilde iadesini talep etmeyeceğini ve söz konusu ücretin kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.    Müşteri, rezervasyon hizmeti alımının Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15.maddesinde de yer alan cayma hakkı kullanılamayacak ürün ve hizmetler kategorisi içerisinde yer aldığını, bu kapsamda rezervasyon hizmeti alımı sonrasında rezervasyonun Yedihome.com üzerinden kendisi tarafından iptal edilmesi halinde herhangi bir hizmet bedeli iadesinin söz konusu olmayacağını kabul eder. 

7.    Yedihome.com üzerinden sunulan hizmetler kapsamında Müşteri’ye Yedihome.com’a kayıtlı bulunan iletişim bilgileri üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. 

8.    Müşteri, işbu Sözleşme ve Yedihome.com üzerinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmete ilişkin olarak Yedihome tarafından yapılan/yapılacak her türlü bildirimi ve bu bildirimlere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.    Yedihome, Müşteri’nin Yedihome.com aracılığıyla kiraya veren ve diğer üçüncü kişilerle arasında gerçekleştirdiği işlemlere taraf olmadığı gibi bu işlemlerle ilişkili herhangi bir taahhüt ve sorumluluk üstlenmez, ortaya çıkan uyuşmazlıklarda arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. 

10.Yedihome ile kiraya veren ve Müşteri hukuken bağımsızdırlar. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. 

11.Müşteri, Yedihome Yedihome.com’una üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, Yedihome’un bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Müşteri sorumlu olup, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinden üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bu sebeple uğrayabileceği zarardan Yedihome’un herhangi bir sorumluluğu yoktur 

12.Müşteri ve beraberindekiler villayı/daireyi, havuzu, bahçe mobilyalarını, villada/dairede kendilerine çalışır ve sağlam durumda teslim edilen tüm elektrikli ve elektronik eşyalar ile diğer mobilyaları temiz kullanmakla yükümlüdür. Müşteri ve beraberindekiler kendilerine temiz teslim edilen tüm mutfak eşyalarını aynı şekilde temiz bırakmak zorundadır. Çıkış günü tüm çöpler atılmış ve bulaşıklar yıkanmış şekilde villa/daire teslim edilmelidir. Aksi durumlarda ve villanın makul ölçülerin üzerinde kirli bırakıldığı durumlarda Yedihome bir temizlik ücreti tutarı hasar depozitosundan tahsil edecektir. 

13.Villada/dairede oluşan herhangi bir hasar durumunda, Müşteri Yedihome’u haberdar etmekle yükümlüdür. Müşteri ve beraberindekilerin konakladıkları süre içinde villaya/daireye verecekleri her türlü hasar ve kaybettikleri her türlü eşyanın bedeli eğer hasar depozitosu alınmışsa bu depozitodan düşülecek, hasar depozitosu alınmamışsa müşteriden nakit olarak ödemesi talep edilecektir. 

14.Müşteri ve beraberindekiler toplumsal ve ahlaki kurallara uymaya, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmamaya, yüksek sesle müzik dinlememeye, ülkemiz kanunlarınca yasaklanan ve suç teşkil eden davranışlarda bulunmamaya özen göstermelidirler. Bu gibi nedenlerle Müşteri ve beraberindekiler hakkında Yedihome’a bir şikayet ulaşması durumunda Yedihome müşteriden rezervasyon süresi dolmadan villa/daireyi boşaltmasını isteme hakkına sahiptir. 

15.Müşteri, Yedihome.com’u kullanılırken ve Yedihome.com’a her türlü içerik temin edilirken Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ve yürürlükteki her türlü mevzuata uygun davrandığını, bu içeriğin genel ahlaka uygun olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını (kişilik hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, vb.) ihlal etmediğini; aksi yöndeki davranışından dolayı Yedihome’un uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

16.Müşteri tarafından, Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ihlal edilmesi ve/veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer merciler tarafından talep edilmesi halinde Yedihome’un Müşteri’nin oluşturmuş olduğu hesabı askıya alma, silme ve bir daha hesap açma imkanını elinden alma, girdiği tüm içerikleri yayından kaldırma hakları ve bunlardan bağımsız olarak tazminat talep etme hakkı saklıdır. 

17.Müşteri, yasal ve ticari sebeplerle, Yedihome tarafından kendisinin Yedihome.com’u kullanırken kullandığı internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, erişim tarihi ve saati, Yedihome.com’da bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Yedihome.com’a doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgileri saklamasına, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında işbu veriler ile Yedihome.com kapsamında kendisine ilişkin olarak yüklenen tüm kişisel verilerin Yedihome tarafından işlenmesine ve saklanmasına ve Yedihome.com’un işleyişine ilişkin olarak gerekli olan üçüncü kişilere aktarılmasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

18.Yedihome yasal nedenlerden dolayı ve/veya resmi mercilerin talebi üzerine Müşteri’nin bilgilerini, Müşteri’nin önceden iznini almaksızın ilgili mercilere bildirebilir. 

19.Yedihome İnternet Sitesi’nin sorunsuz çalışması için azami gayreti gösterecek olup, Yedihome.com’un hatasız çalışacağını taahhüt etmemekte ve Müşteri’nin verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunlara gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Müşteri, Yedihome.com’un kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı Yedihome’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. Yedihome münhasıran kendi takdirine bağlı olarak, Yedihome.com’un tamamını veya bir kısmını değiştirebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir. 

20.İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama, Yedihome’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir ve Yedihome bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan hiçbir surette sorumlu değildir. 

21.Yedihome, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyal”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketlerden dolayı Missafir’in hukuki ve cezai talepleri ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. 

22.Ücretlendirme dahil olmak üzere Yedihome.com üzerinden hizmetlerin sunumuna ilişkin Yedihome’un münhasır takdirine bağlı olarak gerekse mevzuat ve/veya yetkili kurum ve kuruluşların talimatları nedeniyle zorunlu olarak herhangi bir değişiklik olması halinde bu durum Yedihome tarafından Yedihome.com üzerinden Müşteri’ye bildirilecek ve bildirim tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Müşteri tarafından ilgili değişikliklerin kabul edilmemesi halinde Müşteri’nin Yedihome.com’a erişimi sona erdirilecektir.  

23.Müşteri, işbu Sözleşme hükümleri kapsamında düzenlenen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Sözleşme’nin Yedihome’un her türlü tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal feshedilebileceğini ve Yedihome’un Müşteri’nin erişimini askıya alma veya derhal sona erdirme hakkının bulunduğunu, bu Yedihome’un uğrayabileceği her türlü zararı ve ödemekle yükümlü olabileceği her türlü idari, cezai, adli para cezalarını derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

24.Müşteri, kendisine ait hesap üzerinden Yedihome.com’a erişecek ve işlem yapacak   tüm kişilerin tüm işlem ve fiillerinin kendi adı ve hesabına yapıldığını ve kendisini bağladığını, işbu Sözleşme’ye ve ilgili tüm mevzuata uygun davranmasını sağlayacağını, işbu kişilerin  tüm işlem ve fiillerinden bizzat sorumlu olduğunu, ilgili kişilerin herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye ve/veya mevzuata aykırı işlem ve fiillerinden dolayı Yedihome’un uğrayabileceği zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

25.Müşteri, hesabını üçüncü kişilere kiralayamaz ve/veya kullandıramaz; aksinin tespiti halinde üyelik derhal sona erdirilir. 

26.Müşteri, kiraya veren ile arasındaki hizmet ilişkisinden doğabilecek tüm zararlardan kendisinin ve kiraya verenin sorumlu olduğunu, Yedihome’a böyle bir durumda her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde sorumluluk atfedilmeyeceğini, Yedihome’dan her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde bir ücret, tazminat gibi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

27.Villalardan/dairelerden herhangi birine rezervasyon yaptıran Müşteri ve beraberindekiler işbu Sözleşme’de sayılan şartların tamamını kabul etmiş sayılacaklardır. Müşteri veya beraberindekilerin işbu Sözleşme’nin herhangi birine aykırı davranması durumunda, bu hal Yedihome’a işbu Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshetme ve / veya rezervasyonları tek taraflı olarak iptal etme ve Sözleşme çerçevesinde Müşteri tarafından ödenmiş ücretleri geri ödememe hakkını vermektedir. Müşteri işbu durumu anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

28. Doğa içerisinde konuma sahip olan villalarımızın tamamı böcek ve haşereler için düzenli olarak temizlenmekte ve ilaçlanmaktadır. Doğa içerisinde konuma sahip olan evlerimizde, merkezde yer alan villalara nazaran böcek vb. çıkma ihtimali daha yüksektir. Bu not, bu evle ilgili değil doğa içerisinde konuma sahip olan tüm evlerin bilgilerinde yazılmış sayılır.

29. Yaz ayları dışında yörelerde yeni villa inşaatları olabilmektedir. Bu sebepten etrafta gürültü olması muhtemeldir. Bu not, bu eve özgü değildir, kışın faal olan tüm evlerde yazılmış sayılır.

4.    ÜCRETLENDİRME 

1.    Müşteri, Kiraya Veren’e ödeyeceği hizmet bedellerini, Yedihome.com kuralları uyarınca Yedihome’a yapacaktır. Kiraya Veren’e yapması gereken ödeme haricinde Müşteri’den herhangi bir ek ücret ya da Yedihome.com kullanım bedeli tahsil edilmeyecektir. 

2.    Müşteri, kiraladığı villa / daire için yapacağı ödemeyi sadece Yedihome’a yapacağını, Yedihome dışında Kiraya Veren’e ya da üçüncü kişilere yapacağı ödemenin hiçbir sonuç doğurmayacağını, bu halde söz konusu ücreti Yedihome’a tekrar ödemek durumunda kalacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu 4.2.madde hiçbir şekilde Yedihome’un 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve sair mevzuat uyarınca Yedihome’un ödeme ya da elektronik para kuruluşu olduğu şeklinde yorumlanamaz.  

5.    MÜCBİR SEBEPLER  

1.    Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu borç ve yükümlülüklerden herhangi birini kaza, yangın, su baskını, grev, deprem, savaş, iç savaş, isyan veya idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme gibi kendi kontrolü dışındaki benzeri sebepler nedeniyle yerine getirememesi bu Taraf’ın sorumluluğu sonucunu doğurmayacak ve bu durum mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin 30 (otuz) takvim günü boyunca ortadan kalkmaması durumunda, Taraflar’dan her biri Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.  

2.    İşbu Sözleşme bağlamında internet servis sağlayıcılarından ve diğer ilgili kuruluşlardan kaynaklanan kesinti ve gecikmeler ve üçüncü şahısların eylemleri, öngörülemeyen, acil bakım onarım çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar, deprem, pandemi gibi haller mücbir sebep sayılacak olup, taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumluluğu cihetine gidemeyeceklerdir. 

6.    SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ 

İşbu Sözleşme, Müşteri veya Yedihome tarafından herhangi bir sebeple üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. 

7.    UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ 

Sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık halinde, İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkili olacaktır.  

8.    YÜRÜRLÜK 

İşbu Sözleşme Müşteri tarafından, üye olarak kayıt olması anından veya Yedihome.com kapsamında sunulan hizmetleri kullanmaya başlamasından itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerinin okunduğu ve onaylandığı kabul edilir.